กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน แบบล้อเลื่อน แม่เหล็ก ไม้ก๊อก กำมะหยี่  โทร. 092-3828787 ,  080-6986880   mail: navafure2019@gmail.com

 

แสกน Line ติดต่อทันที!

 

 

โรงงานผลิตกระดานไวท์บอร์ด ราคาถูกกว่าที่อื่น

สั่ง1  ชิ้นใหญ่ คิดค่าจัดส่ง มีบริการติดตั้ง คิดราคาตามขนาด

 

กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน WB-2

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 3 xลึก 1 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

WS-21 ขนาด 80x120 ราคา 2,400 บาท

WS-22 ขนาด 90x120 ราคา 3,130 บาท

WS-23 ขนาด 90x150 ราคา 3,490 บาท

WS-24 ขนาด 90x180 ราคา 3,550 บาท

WS-25 ขนาด 120x150 ราคา 3,650 บาท

WS-26 ขนาด 120x180 ราคา 3,800 บาท

WS-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,050 บาท

WS-28 ขนาด 120x240 ราคา 4,150 บาท

 

 กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ 

 WS-217 ขนาด 80x120 ราคา 3,350 บาท

  WS-218  ขนาด 90x120 ราคา 3,490 บาท

 WS-219 ขนาด 90x150 ราคา 3,950 บาท

 WS-220 ขนาด 90x180 ราคา 4,300 บาท

  WS-221 ขนาด 120x150 ราคา 4,100 บาท

 WS-222 ขนาด 120x180 ราคา 4,400 บาท

 WS-223  ขนาด 120x200 ราคา 4,500 บาท

  WS-224 ขนาด 120x240 ราคา 4,700 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ

 

WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,300 บาท

WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,400 บาท

WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,800 บาท

WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,200 บาท

WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,000 บาท

WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,300 บาท

WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,400 บาท

WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,600 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ

WS-225 ขนาด 80x120   ราคา  3,850 บาท

WS-226  ขนาด 90x120  ราคา  4,000 บาท

WS-227  ขนาด 90x150  ราคา  4,500 บาท

WS-228 ขนาด 90x180   ราคา  4,790 บาท

WS-229 ขนาด 120x150  ราคา  4,650 บาท

WS-230 ขนาด 120x180  ราคา  5,000  บาท

WS-231  ขนาด 120x200  ราคา  5,200 บาท

WS-232 ขนาด 120x240   ราคา  5,400 บาท

  

กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ WW-1

โทรสอบถาม 080-6986880, 098-2761550 

WW-182 ขนาด 80x120 ราคา 3,100 บาท

 WW-192 ขนาด 90x120 ราคา 3,200 บาท

 WW-195 ขนาด 90x150 ราคา 3,400 บาท

 WW-198 ขนาด 90x180 ราคา 3,660 บาท

 WW-125 ขนาด 120x150 ราคา 3,900 บาท

 WW-128 ขนาด 120x180 ราคา 4,200 บาท

 WW-122 ขนาด 120x200 ราคา 4,350 บาท

 WW-1224 ขนาด 120x240 ราคา 5,500 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5 xลึก 1. ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

 

WB-11 ขนาด 80x120 ราคา 800 บาท

WB-12 ขนาด 90x120 ราคา 950 บาท

WB-13 ขนาด 90x150 ราคา 1,300 บาท

WB-14 ขนาด 90x180 ราคา 1,500 บาท

WB-15 ขนาด 120x120 ราคา 1,200 บาท

WB-16 ขนาด 120x150 ราคา 1,500 บาท

WB-17 ขนาด 120x180 ราคา 1,800 บาท

WB-18 ขนาด 120x200 ราคา 1,880 บาท

WB-19 ขนาด 120x240 ราคา 2,000 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1 (ขนาดพิเศษ เพิ่มเติม)

WB-20 ขนาด 30x40 ราคา 300 บาท

WB-21 ขนาด 40x60 ราคา 440 บาท

WB-22 ขนาด 60x80 ราคา 550 บาท

WB-23 ขนาด 60x90 ราคา 770 บาท 

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก

 

WB-110 ขนาด 80x120 ราคา 1100 บาท

WB-112 ขนาด 90x120 ราคา 1,250 บาท

WB-111 ขนาด 90x150 ราคา 1,650 บาท

WB-113 ขนาด 90x180 ราคา 2,150 บาท

 WB-114 ขนาด 120x120 ราคา 1,580 บาท

WB-115 ขนาด 120x150 ราคา 1,900 บาท

WB-116 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท

WB-117 ขนาด 120x200 ราคา 2,590 บาท

WB-118 ขนาด 120x240 ราคา 2,900 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก

 

WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,210 บาท

WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,420 บาท

WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1,900 บาท

WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,280 บาท

WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,950 บาท

WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,670 บาท

WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,800 บาท

WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,185 บาท

WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,295 บาท

 

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อกบุกำมะหยี่

 

WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,710 บาท

WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,920 บาท

WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 2,400 บาท

WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,780 บาท

WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 2,580 บาท

WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 3,170 บาท

WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 3,300 บาท

WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,685 บาท

WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,795 บาท

 

กระดานกำมะหยี่แบบแขวน 

 

WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1100 บาท

 WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1270 บาท

 WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1930 บาท

 WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,300 บาท

 WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,990 บาท

 WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,300 บาท

 WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,500 บาท

 WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,200 บาท

 WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,400 บาท

 

 

***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***

 

 

 

 

 

Visitors: 133,574