โต๊ะทำงาน,โต๊ะคอมฯเมลามีน ขาไม้ ขาเหล็ก  สอบถามโทร. 095-9788989,092-3828787 ,080-6986880        mail: navafure2019@gmail.com

                  
 
 

แสกน Line ติดต่อทันที!

         


                       

                                                                          

           


โต๊ะคอมพิวเตอร์แข็งแรงมากหน้าเมลามีนและขา25มม

โต๊ะคอมพิวเตอร์60*80*75 ซม.  ราคา 1,650 บาท

  

โต๊ะทำงานเมลามีนหน้า ท็อป+ขา25มม 

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,450 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,000 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  3,200 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*120*75 ซม.ราคา  2,700 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,200 บาท

                     โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 4,900 บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์เมลามีนหน้า ท็อป+ขา25มม 

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,750 บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,350 บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,650 บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  5,050 บาท

 

 

          

โต๊ะทำงาน ท็อปเมลามีน หน้า 25 มม มีรหัสล็อค

              

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,900 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,500 บาท

                    โต๊ะทำงาน 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,800 บาท

                                                                                                       

            โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  3,200 บาท

            โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,500 บาท

             โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  5,200 บาท

                     

 

โต๊ะทำงาน ท็อปเมลามีน หน้า 25 มม ชส19มม

            โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,600 บาท

            โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,200 บาท

             โต๊ะคอม 2ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,000 บาท

 

โต๊ะทำงานเมลามีนหน้า ท็อป+ขา25มม 

โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  4,000 บาท

โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 60*180*75 ซม.ราคา  4,400 บาท

โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  5,200 บาท

โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชักเมลามีน ขนาด 75*180*75 ซม.ราคา  5,600 บาท