โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม ,โต๊ะเข้ามุม ขาเหล็ก ขาไม้ สวย แข็งแรง คุณภาพดี ราคาถูกที่สุด                            สอบถามโทร. 080-6986880 ,098-8809837   mail: navafure2019@gmail.com

 

โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขาเหล็กขาว CT-01

 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 80x220x75 cm. ราคา 4,900 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 5,400 บาท 

 โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุมทรงยูพับได้ 7 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 7,500 บาท

ขนาด 120x260x75cm.

 

หน้าโต๊ะลายไม้เพิ่มชุดละ 1,400 บาท

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

ประกอบด้วยโต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 120x60x75 cm. จำนวน 2 ตัว

โต๊ะสี่เหลี่ยม 60x200x75 cm. จำนวน 2 ตัวและโต๊ะเก้าอี้ประชุม 12 ตัว

 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

 

 

โต๊ะประชุม รูปไข่ 

***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ*** 

- โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท

- โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท

 - โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท

 

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-06

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 6,800 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,400 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,700 บาท

 

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า CT-08

***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***

 

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก75xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,400 บาท

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,900 บาท

- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,400 บาท

- โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม CT-09

***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***

 

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก75xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,400 บาท

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,900 บาท

- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,400 บาท

 - โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุม วงรี CT-10

 ***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***

 

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท

-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,500 บาท

 - โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว  (ขาไม้ CT-13) 

- โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก120xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 6,000 บาท

- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท

 - โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา 6,900 บาท

 

 

โต๊ะประชุมวงรี ขาคู่ชุปโครเมี่ยมทรงวี CT-15  หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 8,600 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 8,900 บาท

 

โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาคู่ชุปโครเมี่ยมทรงวีคว่ำ CT-16

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 90x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 8,600 บาท 

โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 9,000 บาท

 

โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำทูโทน CT-17  มีทรงสี่เหลี่ยม

 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 5,500 บาท

 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 6,500 บาท

 

 

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-19  หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

1.โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. ราคา 12,600 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

2.โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย360xส75 cm. ราคา 13,100 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย180xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

3.โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 13,600 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

4.โต๊ะประชุม 15-16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. ราคา 14,100 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

5.โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. ราคา 16,100 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

6.โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. ราคา 18,100 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

7.โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. ราคา 19,100 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

8.โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. ราคา 23,700 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน

 

9.โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. ราคา 24,200 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน

 

10.โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. ราคา 24,700 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน 

 

11.โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. ราคา 30,500 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

12.โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. ราคา 31,000 บาท 

ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

13.โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,150xส75 cm. ราคา 31,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย230xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

 14.โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. ราคา 32,000 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

 ขนาดโต๊ะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

 

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาไม้ CT-20  หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

 รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

1.โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. ราคา 9,600 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

  

  2.โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย350xส75 cm. ราคา 10,100 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย175xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

  3.โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 10,600 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

4.โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. ราคา 11,100 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน

 

  5.โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. ราคา 12,100 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

6.โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. ราคา 14,100 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

  7.โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. ราคา 15,100 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน

 

8.โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. ราคา 19,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน

 

9.โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. ราคา 20,500 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน

 

10.โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. ราคา 22,700 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย24xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน 

 

11.โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. ราคา 25,000 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

12.โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. ราคา 28,000 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

 13.โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,140xส75 cm. ราคา 29,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย228xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

14.โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. ราคา 30,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน

 

 ขนาดโต๊ะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

โต๊ะประชุม รูปตัวโอ CT-21  หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

 

- 12 ที่นั่ง 180x300x75 cm. ราคา 11,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 14 ที่นั่ง 220x340x75 cm. ราคา 12,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย220*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 16 ที่นั่ง 240x360x75 cm. ราคา  13,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 18 ที่นั่ง 240x440x75 cm. ราคา  15,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย160*ส75 ซม. 4 ตัว
 
- 22 ที่นั่ง 240x560x75 cm. ราคา 16,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 4 ตัว
 
- 24 ที่นั่ง 240x660x75 cm. ราคา 19,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว
 
- 26 ที่นั่ง 320x660x75 cm. ราคา 19,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย160*ส75 ซม  4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว
 
- 28 ที่นั่ง 240x780x75 cm. ราคา 24,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 30-32 ที่นั่ง 360x780x75 cm. ราคา 26,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม  4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 34 ที่นั่ง 440x780x75 cm. ราคา 29,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย220*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
  - 36 ที่นั่ง 480x840x75 cm. ราคา 31,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 38 ที่นั่ง 540x840x75 cm. ราคา 33,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม 6 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 40 ที่นั่ง 600x840x75 cm. ราคา 36,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 6 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว

 

ขนาดโต๊ะสามารถทำตามขนาดห้องได้

เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท

 

 

โต๊ะประชุมรูปตัวยู  CT-22 TOP หนา 25 มิล

รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

 

1-โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 180x360x75 cm ราคา 13,000 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. 4 ตัว

 

2-โต๊ะประชุม 14-15 ที่นั่ง 240x480x75 cm ราคา 13,900 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย210*ส75 ซม. 4 ตัว

 

3-โต๊ะประชุม 17 ที่นั่ง240x540x75 cm. ราคา 15,700 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 4 ตัว 

 

 4-โต๊ะประชุม 19 ที่นั่ง 240x600x75 cm. ราคา 17,800 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว 

 

5-โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง 300x690x75 cm. ราคา 19,700 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย210*ส75 ซม. 6 ตัว

 

 6-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300x750x75 cm. ราคา 20,700 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย230*ส75 ซม. 6 ตัว

 

7-โต๊ะประชุม 26-27 ที่นั่ง 360x780x75 cm. ราคา 22,800 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว

 

8-โต๊ะประชุม 28-29 ที่นั่ง 400x860x75 cm. ราคา 25,700 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. 8 ตัว

 

9-โต๊ะประชุม 30-31 ที่นั่ง 400x940x75 cm. ราคา 26,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 8 ตัว

 

10-โต๊ะประชุม 32-33 ที่นั่ง 400x1,020x75 cm. ราคา 26,900 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว

 

11-โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง 480x1,020x75 cm. ราคา 27,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว

 

 12-โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง 600x1,020x75 cm. ราคา 28,500 บาท 

 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 3 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว

 

 13-โต๊ะประชุม 38 ที่นั่ง 720x1,020x75 cm. ราคา 29,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 3 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว

 

 14-โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง 840x1,020x75 cm. ราคา 30,500 บาท 

 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย210*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว

 

เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท

 

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม  ขาไม้ CT-23

รับสินค้าภายใน 3-4 วันทำการ 

 

 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 10,600 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 12,200 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 13,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 150x390x75 cm. ราคา 13,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 150x480x75 cm. ราคา 15,700 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

- โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 150x510x75 cm. ราคา 17,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 19,400 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 150x765x75 cm. ราคา 21,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว

 

- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 23,400 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 150x950x75 cm. ราคา 25,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว

 

- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. ราคา 27,600 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

 

เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท

 

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาชุปโครเมี่ยม  CT-24

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ 

 

 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 14,600 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 16,200 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 17,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 150x390x75 cm. ราคา 17,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 150x480x75 cm. ราคา 19,700 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 150x510x75 cm. ราคา 21,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 23,400 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 150x765x75 cm. ราคา 21,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว

 

- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 23,400 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 150x950x75 cm. ราคา 28,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว

 

- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. ราคา 31,600 บาท

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

 

โต๊ะประชุมประชุมขาเหล็กทอบทูโทน

รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ 

 

- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 120x225x75 cm. ราคา 9,900 บาท

- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 120x320x75 cm. ราคา 12,200 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก120*ย160*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว

 

- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 120x360x75 cm. ราคา 13,500 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก12*ย180*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม16-18 ที่นั่ง 150x500x75 cm. ราคา 15,000 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย190*ส75 ซม. จำนวน 4 ตัว  

 

- โต๊ะประชุม18-20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 16,500 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 4 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม20-22 ที่นั่ง 150x660x75 cm. ราคา 17,500 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 

 

 - โต๊ะประชุม22-24 ที่นั่ง 150x720x75 cm. ราคา 19,200 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 

 

 - โต๊ะประชุม24 ที่นั่ง 150x780x75 cm. ราคา 20,900 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 

 

-โต๊ะประชุม 26-28 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 22,000 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 

 

- โต๊ะประชุม 29-30 ที่นั่ง 150x920x75 cm. ราคา 24,000 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. จำนวน 8 ตัว 

 

 -โต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง 150x1080x75 cm. ราคา 27,500 บาท

ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 8 ตัว 

 

 

 

 

 


Visitors: 46,508