โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม ,โต๊ะเข้ามุม ขาเหล็ก ขาไม้ สวย แข็งแรง คุณภาพดี ราคาถูกที่สุด                            สอบถามโทร. 093-1241769 080-6986880   mail: navafure2019@gmail.com

 หรือ สามารถ ทักไลน์ได้

 

 

 

โต๊ะประชุมรูปตัวโอ ขาชุปโครเมี่ยม NV-01
หน้าโต๊ะและขาโต๊ะเมลามีนหนา 25 มม
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ 
 ของทางร้านมีคานเหล็กรับกันแอ่น
 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 12,600 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะโค้ง60x 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 14,200 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 15,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 180x390x75 cm. ราคา 17,800 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะโค้ง 60x 180x75cm.    จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 180x480x75 cm. ราคา 19,700 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 180x510x75 cm. ราคา 21,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 180x600x75 cm. ราคา 22,400 บาท
ประกอบด้วย .โต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 180x765x75 cm. ราคา 24,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว
 
- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 180x840x75 cm. ราคา 26,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะโค้ง60x 150x75cm.  จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 180x950x75 cm. ราคา 28,200 บาท
 ประกอบด้วย  โต๊ะโค้ง60x 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว
 
- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 180x1070x75 cm. ราคา 31,600 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะโค้ง60x 150x75cm.   จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว
 
- โต๊ะประชุม40 ที่นั่ง 180x1070x75 cm. ราคา 37,900 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะโค้ง60x 150x75cm.   จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 10 ตัว
 
สามรถ ระบุจำนวนที่นั่งได้
 
 

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาชุปโครเมี่ยม  
หน้าโต๊ะและขาโต๊ะเมลามีนหนา 25 มม
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ รุ่นNV-02
 
 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 12,600 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 14,200 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 15,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 180x390x75 cm. ราคา 17,800 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 180x480x75 cm. ราคา 19,700 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 180x510x75 cm. ราคา 21,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 180x600x75 cm. ราคา 22,400 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 180x765x75 cm. ราคา 24,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว
 
- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 180x840x75 cm. ราคา 26,500 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 180x950x75 cm. ราคา 28,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว
 
- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 180x1070x75 cm. ราคา 31,600 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

 

 

โต๊ะประชุมรุ่นขาเหล็ก 2 นิ้วชุบโครเมี่ยมหรือพ่นสี
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ 
 หน้าโต๊ะเมลามีนหนา 25 มม
 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 11,600 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 12,200 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 13,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 180x390x75 cm. ราคา 15,800 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 180x480x75 cm. ราคา 17,700 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 180x510x75 cm. ราคา 18,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 180x600x75 cm. ราคา 20,400 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 180x765x75 cm. ราคา 22,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว
 
- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 180x840x75 cm. ราคา 24,500 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 180x950x75 cm. ราคา 26,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว
 
- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 180x1080x75 cm. ราคา 28,600 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 8 ตัว 

 

      
 
โต๊ะประชุมทรงเรือ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที NV-06
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 6,700 บาท
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,300 บาท 
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,600 บาท
 
 
  
 
 
 โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-19
 หน้าโต๊ะหนา 25 มม.
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
1.โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. ราคา 12,600 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
 
2.โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย360xส75 cm. ราคา 13,100 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย180xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
 
3.โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 13,600 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
 
4.โต๊ะประชุม 15-16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. ราคา 14,300 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
 
5.โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. ราคา 16,500 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
 
6.โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. ราคา 18,500 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
 
7.โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. ราคา 19,300 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
8.โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. ราคา 23,700 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน
 
9.โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. ราคา 24,200 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน
 
 
10.โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. ราคา 24,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน 
 
 
11.โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. ราคา 30,500 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
 
12.โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. ราคา 31,000 บาท 
ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
13.โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,150xส75 cm. ราคา 31,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย230xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
 14.โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. ราคา 32,000 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
 ขนาดโต๊ะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะประชุมวงรี ขาคู่ชุปโครเมี่ยมทรงวี NV-15

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด 100x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 8,600 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 8,900 บาท

 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำทูโทน NV-17
มีทรงสี่เหลี่ยม
 
 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท
 
 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,500 บาท
 
 
 
 
โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขาเหล็กขาว NV-01
 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,000 บาท 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด ก150xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท 

โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด ก180xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท

 
 
 
 
โต๊ะประชุมทรงยูพับได้ 7 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 7,8
00 บาท
ขนาด 120x260x75 cm.
 
หน้าโต๊ะลายไม้เพิ่มชุดละ 1,400 บาท
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที  CT-18
***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ***
 
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 6,700 บาท
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,500 บาท 
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,900 บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมทรงไข่ พับได้ 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 9,200 บาท
ขนาด 120x320x75cm.
 
 ประกอบด้วยโต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 120x60x75 cm. จำนวน 2 ตัว
โต๊ะสี่เหลี่ยม 45x200x75 cm. จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้ประชุม 12 ตัว
 
 รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 

 โต๊ะประชุมทรงไข่ พับได้ 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 9,900 บาท

 ประกอบด้วยโต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x60x75 cm. จำนวน 2 ตัว

โต๊ะสี่เหลี่ยม 60x200x75 cm. จำนวน 2 ตัวและโต๊ะเก้าอี้ประชุม 12 ตัว

 
 
 
 
โต๊ะประชุม รูปไข่ 
***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ*** 
 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,000 บาท 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด ก150xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท 

โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด ก180xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท

 
 
 
 
โต๊ะประชุม วงรี CT-10
 ***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***
 
 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,000 บาท 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด ก150xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท 

โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด ก180xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท

 
 
โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม CT-09
***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***
 
 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,000 บาท 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,500 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด ก150xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,000 บาท 

โต๊ะประชุม 15 ที่นั่ง ขนาด ก180xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท

 
 
 
 
โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า CT-08
***เลือกสีได้ตามชอบ รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ***
 
-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก75xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,400 บาท
 
-โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 4,900 บาท
 
- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคาพิเศษ 5,400 บาท
 
- โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm.ราคาพิเศษ 5,900 บาท
 
 
  
 
 
 
 
โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาไม้ CT-20
 หน้าโต๊ะหนา 25 มม.
 รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
1.โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. ราคา 9,600 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
 
  2.โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย350xส75 cm. ราคา 10,100 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย175xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
  3.โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 10,600 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
4.โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. ราคา 11,100 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  2 ตัวต่อกัน
 
  5.โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. ราคา 12,100 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
6.โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. ราคา 14,100 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
  7.โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. ราคา 15,100 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm.  3 ตัวต่อกัน
 
8.โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. ราคา 19,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน
 
9.โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. ราคา 20,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน
 
10.โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. ราคา 22,700 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย24xส75 cm.  4 ตัวต่อกัน 
 
11.โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. ราคา 25,000 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
12.โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. ราคา 28,000 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
 13.โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,140xส75 cm. ราคา 29,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย228xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
14.โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. ราคา 30,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm.  5 ตัวต่อกัน
 
 ขนาดโต๊ะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุม รูปตัวโอ CT-21
 หน้าโต๊ะหนา 25 มม.
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
- 12 ที่นั่ง 180x300x75 cm. ราคา 11,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 14 ที่นั่ง 220x340x75 cm. ราคา 12,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย220*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 16 ที่นั่ง 240x360x75 cm. ราคา  13,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 2 ตัว
 
- 18 ที่นั่ง 240x440x75 cm. ราคา  15,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย160*ส75 ซม. 4 ตัว
 
- 22 ที่นั่ง 240x560x75 cm. ราคา 16,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 4 ตัว
 
- 24 ที่นั่ง 240x660x75 cm. ราคา 19,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว
 
- 26 ที่นั่ง 320x660x75 cm. ราคา 19,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย160*ส75 ซม  4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว
 
- 28 ที่นั่ง 240x780x75 cm. ราคา 24,700 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม  2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 30-32 ที่นั่ง 360x780x75 cm. ราคา 26,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม  4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 34 ที่นั่ง 440x780x75 cm. ราคา 29,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย220*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 6 ตัว
 
  - 36 ที่นั่ง 480x840x75 cm. ราคา 31,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 38 ที่นั่ง 540x840x75 cm. ราคา 33,500 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม 6 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 - 40 ที่นั่ง 600x840x75 cm. ราคา 36,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 6 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
ขนาดโต๊ะสามารถทำตามขนาดห้องได้
 
เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมรูปตัวยู  CT-22
รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 
 
1-โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 180x360x75 cm ราคา 13,000 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. 4 ตัว
 
2-โต๊ะประชุม 14-15 ที่นั่ง 240x480x75 cm ราคา 13,900 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย210*ส75 ซม. 4 ตัว
 
3-โต๊ะประชุม 17 ที่นั่ง240x540x75 cm. ราคา 15,700 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 4 ตัว 
 
 4-โต๊ะประชุม 19 ที่นั่ง 240x600x75 cm. ราคา 17,800 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 6 ตัว 
 
5-โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง 300x690x75 cm. ราคา 19,700 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย210*ส75 ซม. 6 ตัว
 
 6-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300x750x75 cm. ราคา 20,700 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย230*ส75 ซม. 6 ตัว
 
7-โต๊ะประชุม 26-27 ที่นั่ง 360x780x75 cm. ราคา 22,800 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 6 ตัว
 
8-โต๊ะประชุม 28-29 ที่นั่ง 400x860x75 cm. ราคา 25,700 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. 8 ตัว
 
9-โต๊ะประชุม 30-31 ที่นั่ง 400x940x75 cm. ราคา 26,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. 8 ตัว
 
10-โต๊ะประชุม 32-33 ที่นั่ง 400x1,020x75 cm. ราคา 26,900 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว
 
11-โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง 480x1,020x75 cm. ราคา 27,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว
 
 12-โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง 600x1,020x75 cm. ราคา 28,500 บาท 
 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม 3 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว
 
 13-โต๊ะประชุม 38 ที่นั่ง 720x1,020x75 cm. ราคา 29,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย240*ส75 ซม 3 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว
 
 14-โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง 840x1,020x75 cm. ราคา 30,500 บาท 
 ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุม ขนาด ก60*ย210*ส75 ซม 4 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. 8 ตัว
 
เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม
ขาไม้ CT-23
รับสินค้าภายใน 3-4 วันทำการ 
 
 -โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 10,600 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 12,200 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 13,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 150x390x75 cm. ราคา 13,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 150x480x75 cm. ราคา 15,700 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
- โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 150x510x75 cm. ราคา 17,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว
 
 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 19,400 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 150x765x75 cm. ราคา 21,500 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว
 
- โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 23,400 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 150x950x75 cm. ราคา 25,200 บาท
 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว
 
- โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. ราคา 27,600 บาท
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 
 
เก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ ตัวละ 970 บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมประชุมขาเหล็กทอบทูโทน
รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ 
 
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 120x225x75 cm. ราคา 9,900 บาท
- โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 120x320x75 cm. ราคา 12,200 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก120*ย160*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว
 
- โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 120x360x75 cm. ราคา 13,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก12*ย180*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม16-18 ที่นั่ง 150x500x75 cm. ราคา 15,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย190*ส75 ซม. จำนวน 4 ตัว  
 
- โต๊ะประชุม18-20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 16,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 4 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม20-22 ที่นั่ง 150x660x75 cm. ราคา 17,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 
 
 - โต๊ะประชุม22-24 ที่นั่ง 150x720x75 cm. ราคา 19,200 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 
 
 - โต๊ะประชุม24 ที่นั่ง 150x780x75 cm. ราคา 20,900 บาท
 ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย220*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 
 
-โต๊ะประชุม 26-28 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 22,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 6 ตัว 
 
- โต๊ะประชุม 29-30 ที่นั่ง 150x920x75 cm. ราคา 24,000 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. จำนวน 8 ตัว 
 
 -โต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง 150x1080x75 cm. ราคา 27,500 บาท
ประกอบด้วยโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. จำนวน 2 ตัว โต๊ะขนาด ก60*ย240*ส75 ซม. จำนวน 8 ตัว 
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว  (ขาไม้ CT-13)
 
- โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก120xย180xส75 cm. ราคาพิเศษ 6,000 บาท
 
- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm.ราคาพิเศษ 6,500 บาท
 
 - โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา 6,900 บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาคู่ชุปโครเมี่ยมทรงวีคว่ำ CT-16
รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ
 
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 90x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 8,600 บาท 
 
โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 9,000 บาท
 
 
 
 
 
 


 

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม CT-30

 

 - โต๊ะประชุม6 ที่นั่ง 150x270x75 cm. ราคา 10,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x120x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

โต๊ะประชุม10 ที่นั่ง 150x340x75 cm. ราคา 12,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x190x75cm. จำนวน 2 ตัว 

 

โต๊ะประชุม12 ที่นั่ง 150x360x75 cm. ราคา 13,000 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x210x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

โต๊ะประชุม13 ที่นั่ง 150x390x75 cm. ราคา 13,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม16ที่นั่ง 150x480x75 cm. ราคา 15,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x165x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม18 ที่นั่ง 150x510x75 cm. ราคา 17,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x180x75cm. จำนวน 4 ตัว

 

 - โต๊ะประชุม20 ที่นั่ง 150x600x75 cm. ราคา 19,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 

 

โต๊ะประชุม26 ที่นั่ง 150x765x75 cm. ราคา 21,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว

 

โต๊ะประชุม29 ที่นั่ง 150x840x75 cm. ราคา 23,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 

 

โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง 150x950x75 cm. ราคา 25,200 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว

 

โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. ราคา 27,500 บาท

 ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

 โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะประชุมวงรี ขาคู่ชุปโครเมี่ยมทรงวี NV-15

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด 100x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 8,600 บาท 

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 8,900 บาท

 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำทูโทน NV-17
มีทรงสี่เหลี่ยม
 
 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท
 
 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,500 บาท